Frågor och svar

Varför ska du anlita mig?

Du kan läsa mer om mig och min utbildning här, samt se lite av vad jag håller på med på bloggen.

Varför är jag så billig?

Min utbildning är inte färdig ännu. Jag har trots det erfarenhet av alla tjänster jag erbjuder, och hoppas få mer erfarenhet under tidens gång. Läs mer om det på Om mig.

Vilket format ska texten ha?

 • Word.
 • 12pt Times New Roman
 • 1,5 raders radavstånd
 • Gärna sidnumreringar
 • Marginalerna ska dras in ca 4 cm på varje sida

Hur lång tid tar det innan du får tillbaka din text?

Det beror helt och hållet på längden på din text, och vilken tjänst du har valt. Korrekturläsning, språkgranskning och lektörsläsning har jag som målsättning att skicka tillbaka senast 8 veckor efter att jag fått betalningen. Redigeringen kan ta allt mellan 2 veckor och 6 månader beroende på längd.

 

Villkor:

 • Du får inte tillbaka texten innan du betalat fakturan.
 • Avbeställningar måste ske innan påbörjat arbete.
 • Alla texter jag väljer att anta och utför arbete på kommer att sparas i en portfolio. De kommer aldrig publiceras eller visas upp för någon annan mer än vid arbetsintervjuer (och då är det mitt arbete som kommer utvärderas).

Övriga frågor:

 • Vill du arbeta ihop på din text?
 • Har du fått tillbaka din text och undrar över något?
 • Behöver du hjälp med något annat än det jag erbjuder?
 • Vet du inte riktigt vad du behöver hjälp med?

Svaret på alla frågor är: Absolut, det går säkert att lösa! Skicka en förfrågan till mig så ser vi vad vi kan göra.

Annonser