Kapitelanalys

Vid en kapitelanalys utför jag en komplett redigering av din text. Du kommer alltså få texten korrad, språkgranskad samt ett lektörsutlåtande på vad som håller och vad som bör tas bort, och andra innehållsliga bättringsförslag. Precis som innan ändrar jag inget direkt i texten utan markerar med min röda penna, samt antecknar i marginalerna.

Din text får vara max 10 sidor.

Om du sedan väljer att jobba vidare på din text med mig får du 10% rabatt på samtliga paket.

Annonser