KORREKTUR

2017-02-07-15-24-05

Det är lätt att bli blind för sin egen text och ser inte alla de där småfel som en läsare ser. Fler ögon finner fler fel, helt enkelt. Både du och din text tjänar mer på att låta någon granska den än att låta den vara som den är. Textgranskning är tidskrävande, och det är inte alla som har tid med det själva. Det är där jag kommer in!

Korrekturläsning och språkgranskning ligger mer på språknivå och lektörsläsning ligger mer på en innehållslig nivå, medan redigeringen är en kombination av båda. Därför är det bästa, om man vill ha en så grundlig granskning av texten som möjligt, att välja en redigering. Redigeringen tar längre tid att genomföra eftersom det är så mycket att titta på, men man får ut så mycket mer av det.

Jag kommer aldrig ändra något direkt i din text — det är du själv som väljer vad du vill ändra och inte. Det jag gör är mer riktlinjer som ska hjälpa att göra texten ännu bättre än den redan var. Därför får du alltid mina ändringar, gjorda med röd penna direkt i texten och i marginalerna, i PDF-format, samt ett litet tillhörande brev där jag förklarar varför jag gjort vissa ändringar. Är något oklart är du alltid välkommen att kontakta mig igen!


Pris

Kontakta mig för offert.


Tidigare uppdrag

Korrekturläsning och textgranskning av Isbrytning

Korrekturläsning av skönlitterära manus från privatpersoner