KORREKTUR

2017-06-29 07.15.46 1.jpg

Textgranskning är tidskrävande. Det är inte alla som har tid med det själva. Dessutom är det lätt att bli blind för sin egen text och missa småfel en läsare ser. Det är där jag kommer in! Fler ögon finner fler fel, helt enkelt.

Jag kommer aldrig ändra något direkt i din text — det är du själv som väljer vad du vill ändra och inte. Det jag gör är snarare förslag som ska hjälpa dig att göra texten ännu bättre än den redan är. Därför får du alltid tillbaka förslag på ändringar gjorda med röd penna direkt i texten och i marginalerna i PDF-format, samt ett litet brev där jag förklarar varför jag gjort vissa ändringar. Är något oklart är du alltid välkommen att kontakta mig igen!

Behöver du hjälp tidigt/genom processen? För mig är det viktigt att tillgodose dina behov! Kontakta mig med en utförlig beskrivning av vad just du behöver hjälp med.


Pris

Kontakta mig för offert.


Tidigare uppdrag

Korrekturläsning och textgranskning av Isbrytning

Korrekturläsning av skönlitterära manus från privatpersoner

Korrekturläsning av kataloger, mailutskick m.m. för H&M

Annonser