Lektörsläsning

Vid en lektörsläsning läser jag hela texten och skriver sedan ett utlåtande. Längden på utlåtandet beror på textens längd. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå. Jag kommer alltså bland annat titta på berättartekniken, alltså struktur, gestaltning etc., men också på språket.

Vid en lektörsläsning redigerar jag inget, men kan ge exempel ur texten för att visa vad jag menar. Målet är att du ska få tips på vad du kan göra för att förbättra manuset.

Vid lektörsläsningen är mitt syfte att ge en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av texten så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv.

Annonser