LEKTÖRSUPPDRAG

Vid en lektörsläsning läser jag hela texten och skriver sedan ett utlåtande. Längden på utlåtandet beror på textens längd. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå. Jag kommer alltså bland annat titta på berättartekniken, alltså struktur, gestaltning etc., men också på språket.

Jag ändrar inget direkt i texten, men ger exempel ur texten med syfte att göra texten starkare. Målet är att du ska få tips på vad du kan göra för att förbättra manuset.

Vid lektörsläsningen är mitt syfte att ge en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av texten så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv.


Pris

Kontakta mig för offert.


Tidigare uppdrag

Lektörsläsning av texterna i Isbrytning

Lektörsläsning av skönlitterära manus från privatpersoner