LEKTÖRSUPPDRAG

2018-06-10 03.08.11 1.jpg

Vid en lektörsläsning läser jag hela din text och skriver sedan ett utlåtande. Längden på utlåtandet beror på textens längd. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå. Jag kommer bland annat titta på berättartekniken, alltså struktur, gestaltning etc., men också på språket. Jag jobbar med att fånga upp din röst för att maximera läsupplevelsen för dina läsare.

Syftet är att ge en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av din text så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv. Det är inte en recension du får, utan hjälp och stöd att växa med ditt skrivande och bli bättre.

Jag kommer aldrig ändra något direkt i din text — det är du själv som väljer vad du vill ändra och inte. Det jag gör är mer förslag som ska hjälpa dig att göra texten ännu bättre än den redan är. Därför får du alltid tillbaka förslag på ändringar gjorda med röd penna direkt i texten och i marginalerna i PDF-format, samt ett litet brev där jag förklarar varför jag gjort vissa ändringar. Är något oklart är du alltid välkommen att kontakta mig igen!

Behöver du hjälp tidigt/genom processen? För mig är det viktigt att tillgodose dina behov! Kontakta mig med en utförlig beskrivning av vad just du behöver hjälp med.


Pris

Kontakta mig för offert.


Tidigare uppdrag

Lektörsläsning av texterna i Isbrytning

Lektörsläsning av skönlitterära manus från privatpersoner

Annonser