Priser

Korrekturläsning: från 150 kr + 25 kr per sida*

Minimidebitering alltid 200 kr per beställning, oavsett textlängd

 

Språkgranskning: från 200 kr + 30 kr per sida*

Minimidebitering alltid minst 320 kr per beställning, oavsett textlängd

 

Korrekturläsning + Språkgranskning: från 250 kr + 30 kr per sida*

Minimidebitering alltid minst 350 kr per beställning, oavsett textlängd

 

Lektörsläsning: från 300 kr + 30 kr per sida*

Minimidebitering minst alltid 420 kr oavsett textlängd

 

Redigering: från 500 kr + 50 kr per sida*

Minimidebitering minst alltid 700 kr, oavsett textlängd

 

*priset kan öka vid mycket fel

Annonser