Redigering

En kombination av korrekturläsning, språkgranskning och lektörsläsning kallar jag redigering. Det är ungefär det som redaktören på ett förlag gör. Detta är mycket tidskrävande.

Du kommer alltså få texten korrad, språkgranskad samt ett lektörsutlåtande på vad som håller och vad som bör tas bort, och andra innehållsliga bättringsförslag. Precis som innan ändrar jag inget direkt i texten utan markerar med min röda penna, samt antecknar i marginalerna.

Annonser