Språkgranskning

Ser till att texten är anpassad i stil och ordval efter målgrupp, kontrollerar ordval och stil. Ser till att texten hänger ihop. Målet är att texten ska flyta på utan hinder.

 

Jag rekommenderar att kombinera korrekturläsning och språkgranskning för allra bästa resultat. Jag har satt ihop ett paketpris som gör det ännu billigare.

Annonser