Tjänster

Korrekturläsning

Jag kommer att rätta stavfel, interpunktion, böjningsfel, syftningsfel, särskrivningar och andra grammatiska fel. Jag kommer även se till att texten inte har inkonsekventa stavningar och förkortningar. Jag kommer alltså inte titta på inkonsekvenser i själva handlingen, eller att du har rätt på avståndet mellan Borås och Göteborg.

 

Språkgransking

Ser till att texten är anpassad i stil och ordval efter målgrupp, kontrollerar ordval och stil. Ser till att texten hänger ihop. Målet är att texten ska flyta på utan hinder.

 

Jag rekommenderar att kombinera korrekturläsning och språkgranskning för allra bästa resultat. Jag har satt ihop ett paketpris som gör det ännu billigare.

 

Lektörsläsning

Vid en lektörsläsning läser jag hela texten och skriver sedan ett utlåtande. Längden på utlåtandet beror på textens längd. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå. Jag kommer alltså bland annat titta på berättartekniken, alltså struktur, gestaltning etc., men också på språket.

Vid en lektörsläsning redigerar jag inget, men kan ge exempel ur texten för att visa vad jag menar. Målet är att du ska få tips på vad du kan göra för att förbättra manuset.

Vid lektörsläsningen är mitt syfte att ge en så ärlig och konstruktiv analys som möjligt av texten så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv.

 

Redigering

En kombination av korrekturläsning, språkgranskning och lektörsläsning kallar jag redigering. Det är ungefär det som redaktören på ett förlag gör. Detta är mycket tidskrävande. Vid en redigering gör jag allt som står ovan. Du kommer alltså få texten korrad, språkgranskad samt ett utlåtande på vad som håller och vad som bör tas bort. Precis som innan så ändrar jag inget direkt i texten utan markerar med min röda penna, samt antecknar i marginalerna.

Annonser