FRÅN IDÉ TILL BOKHYLLAN

”What editors are looking for above all else in a manuscript is a reason so stop reading it.”

Billy Collins

Har du en idé eller ett manus du längtar efter att få visa upp för drömförlaget eller din tilltänkta läsare? Grattis, bra jobbat! Då har du precis slutfört den svåra delen.

Nu kommer det roliga: att finslipa materialet.

Och det är här jag kommer in.

JAG ÄR CAROLINE
LEKTÖR, KORREKTURLÄSARE OCH MANUSUTVECKLARE

Jag arbetar med text. Som lektör bearbetar jag din text på innehållsnivå – jag ser bland annat över berättarteknik, struktur och gestaltning. När jag korrekturläser rättar jag språkliga fel.

Så här är det: Jag hjälper författare polera sin text, så du kan ägna dig åt själva skapandet.

I bagaget har jag en flerårig utbildning i litteraturvetenskap och skrivande med redaktionell inriktning. Jag har spetskompetens inom barn- och ungdomslitteratur.

”The first draft is just you telling yourself the story.”

Terry Pratchet

TJÄNSTER

Jag erbjuder textgranskning i form av korrekturläsning, språkgranskning, lektörsläsning och redigering. Vill du hellre läsa om en specifik tjänst och priser kan du klicka dig in direkt på länkarna i texten.

Jag tar mig an alla skönlitterära verk förutom poesi, och tar gärna emot förfrågningar om andra typer av texter. Vi kan säkert komma fram till något!

Som författare är det lätt att missa alla de där småfel som en läsare, eller ännu bättre en tränad läsare, ser. Du vet ju vad det ska stå där. Både du och din text tjänar på att låta ett tränat öga granska din text. Textgranskning är tidskrävande, och det är inte alla som har tid med det själva. Det är där jag kommer in!

VI TAR OCH SKAPAR NÅGOT TILLSAMMANS

Vad innebär textgranskning?

Korrekturläsning och språkgranskning ligger mer på språknivå och lektörsläsning ligger mer på en innehållslig nivå, medan redigeringen är en kombination av båda. Därför är det bästa, om du vill ha en så grundlig granskning av texten som möjligt, att välja en redigering. Redigeringen tar längre tid att genomföra eftersom det är så mycket att titta på, men man får ut så mycket mer av det.

När du anlitar mig kommer jag aldrig ändra något direkt i din text; det är du själv som väljer vad du vill ändra och inte. Det jag gör är mer riktlinjer som ska hjälpa att göra texten ännu bättre än den redan var. Därför får du alltid mina ändringar gjorda i noteringar i ditt dokument, samt ett tillhörande brev där jag förklarar varför jag gjort vissa ändringar. Är något oklart är du alltid välkommen att kontakta mig igen!

”You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.”

Jodi Picoult

Den vanligaste redigeringstjänsten som köps är korrekturläsning, men på förlagen kopplas korrekturläsaren in först i slutet av processen. Manuset går ofta flera vändor mellan författaren, redaktören och andra som kan vara inkopplade på manusarbetet, och sist får alltså korrekturläsaren göra sitt jobb. Vid det laget har manuset genomgått så många vändor att det förhoppningsvis inte finns så mycket att ändra. Att man gör det vid så många tillfällen beror på att det man ändrar ofta gör att något annat måste ändras, och om man ändrar något på innehållslig nivå behöver det ofta ändras på språklig nivå också. Därför tillkommer ofta några fel samtidigt som man tar bort andra fel.

Du ska alltså inte förvänta dig att få en helt färdig text när du köper varken korrekturläsning, språkgranskning, lektörsläsning eller ens redigering. Det bästa för ett manus är att gå många vändor innan det anses helt färdigt.

”When your story is ready for rewrite, cut it to the bone. Get rid of every ounce of excess fat. This is going to hurt; revising a story down to the bare essentials is always a litte like murdering children, but it must be done.”

Stephen King

KORREKTURLÄSNING

Textgranskning är tidskrävande. Det är inte alla som har tid med det själva. Dessutom är det lätt att bli blind för sin egen text och missa småfel en läsare ser. Det är där jag kommer in! Fler ögon finner fler fel, helt enkelt.

Vid en korrekturläsning rättar jag stavfel, interpunktion, böjningsfel, syftningsfel, särskrivningar och andra grammatiska fel. Jag kommer även se till att texten inte har inkonsekventa stavningar och förkortningar. Jag kommer alltså inte titta på inkonsekvenser i själva handlingen, eller att du har rätt på avståndet mellan Borås och Göteborg.

SPRÅKGRANSKNING

Ser till att texten är anpassad i stil och ordval efter målgrupp, kontrollerar ordval och stil. Ser till att texten hänger ihop. Målet är att texten ska flyta på utan hinder.

Jag rekommenderar att kombinera korrekturläsning och språkgranskning för allra bästa resultat. Jag har satt ihop ett paketpris som gör det ännu billigare.

LEKTÖRSLÄSNING

Vid en lektörsläsning läser jag hela din text och skriver sedan ett utlåtande. Längden på utlåtandet beror på textens längd. I utlåtandet tar jag upp styrkor och svagheter på innehållsnivå. Jag kommer bland annat titta på berättartekniken, alltså struktur, gestaltning etc., men också på språket. Jag jobbar med att fånga upp din röst för att maximera läsupplevelsen för dina läsare.

Målet är att ge en så ärlig konstruktiv analys som möjligt av texten så att du kan ta med dig kritiken längre fram i ditt skrivande liv.

FÖRSTA KAPITELANALYS

Fångar du läsaren redan från första start?

REDIGERING

En kombination av korrekturläsning, språkgranskning och lektörsläsning kallar jag redigering. Det är ungefär det som redaktören på ett förlag gör. Detta är mycket tidskrävande. Vid en redigering får du texten korrad, språkgranskad samt ett utlåtande på vad som håller och vad som bör tas bort. Precis som innan så ändrar jag inget direkt i texten utan markerar med min röda penna, samt antecknar i marginalerna.

LÅTER DET HÄR INTRESSANT? KONTAKTA MIG!